Misyonumuz

Kıtalar arası bir köprü konumuna sahip olan ülkemiz tarih öncesi ve tarihi çağlar boyunca  biriktirdiği çok zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Çoğu toprak altında, bir kısmı da yer üstünde kalıntılar halinde duran bu milli zenginliğimiz halen yerli ve yabancı bir çok arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarıyla bilim alemine sunulmaktadır. Bu denli zengin bir kültürel mirasın, insanlık tarihi ve Anadolu tarihinin daha iyi aydınlatılması, ülkemiz turizmine katkı sağlaması, gelişen endüstri ve sanayileşme ile çevresel alt yapı çalışmalarından zarar görmemesi açısından daha çok sayıda bilimsel kazı ve onarım çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Özellikle enerji ve bayındırlık konularındaki hızlı gelişmeler ülkemizdeki tarihsel dokuyu giderek daha çok tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu durum üniversitelerin ve ilgili bütün kurumların daha fazla sayıdaki bilimsel projelerle tarihsel zenginliğimizi korumaya katkıda bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Gazi Üniversitesi bu sorumluluğun bilincinde olup, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinin çabaları ile kurmuş olduğu Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi ile Anadolu tarihi değerlerine hak ettiği önemi verme ve kültürel mirası koruma konusunda yürüttüğü  faaliyetlerle önemli bir ilerleme kaydetmiştir.